Gymnastiekvereniging Souplesse SilvoldeGymnastiekvereniging Souplesse Silvolde

Contributie

Elk jaar wordt de contributie opnieuw vastgesteld. De contributie bedraagt per april 2018:

  Jaarbedrag
Acro € 393,86
Preselectie € 216,23
Selectie A meisjes € 429,38
Selectie B1 meisjes € 322,81
Selectie B2 meisjes € 393,86
Selectie Wedstrijddansen € 287,28

Voor leden die lid zijn van meer dan één groep, wordt op basis van deze bedragen het nieuwe contributiebedrag vastgesteld.

De contributie wordt per kwartaal geïnd, in de maanden februari, mei, augustus en november.